Badania i Analizy

Specjalizujemy się w realizacji:

  • badań rynku i opinii publicznej
  • badań marketingowych

W ramach badań i analiz realizujemy następujące usługi:

  • projektowanie procesu badawczego
  • realizację badań za pomocą metod ilościowych jak i jakościowych, przy wykorzystaniu następujących technik badawczych: PAPI, CATI, CAWI, CAPI, IDI, fokus group interview
  • opracowanie zgromadzonego materiału
  • analiza danych, przy wykorzystaniu metod statystycznych.