Bezpieczeństwo biznesu

Szkolenia, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, skierowane są do pracowników i menedżerów przedsiębiorstw i organizacji gromadzących poufne dane oraz innych pracowników firm, którzy chcą poznać m.in. temat bezpieczeństwa informacji, zapoznać się z metodami działania psychomanipulatorów i psychopatów, uświadomić sobie najczęściej występujące współcześnie zagrożenia zdrowia psychicznego oraz wypracować metody zapobiegania tym problemom. Oferujemy także szkolenie, które ma na celu uświadomienie uczestnikom jawnych i niejawnych wartości wyznawanych w przedsiębiorstwie oraz ich konsekwencji dla efektów jego działalności, a także szkolenie dotyczące mobbingu, uświadamiające uczestnikom szkolenia jego rozmaite formy i wskazujące na konsekwencje społeczne oraz ekonomiczne mobbingu.

Oferta szkoleniowa z zakresu Bezpieczeństwa biznesu:

  • Bezpieczeństwo informacji
  • Psychomanipulacja i psychopatia
  • Bezpieczeństwo zdrowia psychicznego
  • Wartości przedsiębiorstwa i ich znaczenie dla bezpieczeństwa firmy
  • Mobbing jako forma przemocy i jego konsekwencje dla działalności przedsiębiorstwa