Doradztwo podatkowe i finansowe

Doradztwo podatkowe i finansowe skierowane jest do właścicieli oraz księgowości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki. Jeżeli prowadzicie własną firmę i czujecie się zagubieni w zawiłościach przepisów podatkowych i piramidach finansowych, gorąco zachęcamy do współpracy. Oferujemy  porady, konsultacje z zakresu obowiązków podatkowych (m.in. podatek dochodowy PIT i CIT, podatek VAT, akcyza, cło) oraz wyjaśnienia z zakresu interpretacji norm prawa podatkowego. Oceniamy poprawność rozliczeń publicznoprawnych i deklaracji podatkowych. Reprezentujemy interes Klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych i sądowych. Dokonujemy analizy i korekty projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych, przedstawiamy wpływ zmian prawa podatkowego na sytuację Klienta, doradzamy w sytuacjach fuzji, przejęciach i przekształceniach. Dodatkowo zajmujemy się min. dokonywaniem analiz zmierzających do wyboru optymalnej formy opodatkowania działalności. Pomagamy dokonać wyboru ofert banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansujących. Sporządzamy profesjonalne analizy finansowe, które są bardzo dobrym narzędziem do diagnozowania ogólnej i szczegółowej sytuacji przedsiębiorstwa. Zajmujemy się tworzeniem i oceną planów inwestycyjnych pod kątem opłacalności przedsięwzięć, sporządzaniem prognoz finansowych, planowaniem źródeł kapitału, opracowywaniem biznes planów. Na Wasze życzenie dokonamy wyceny firmy, opracujemy plan finansowy przedsiębiorstwa, zaplanujemy strukturę kapitału, opracujemy system controllingu. Dodatkowo do zakresu naszych usług należy:

  • Identyfikacja zewnętrznego ryzyka podatkowego przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i opracowanie procedur obniżających to ryzyko.
  • Identyfikacja zewnętrznego ryzyka podatkowego przedsiębiorstwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i opracowanie procedur obniżających to ryzyko.
  • Wprowadzenie procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo w przypadku wszczęcia i prowadzenia kontroli podatkowej przez organy podatkowe
  • Wprowadzenie procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo w przypadku wszczęcia i prowadzenia kontroli skarbowej przez organy kontroli skarbowej
  • Wprowadzenie procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego przez organy podatkowe I instancji.