Nowe przepisy UAVO

Cześć, 31.12.2020 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Obecne Świadectwa Kwalifikacji zostały zastąpione certyfikatami kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego dlatego otrzymujesz tylko decyzję o wydaniu Świadectwa Kwalifikacji. Na podstawie tej decyzji możesz wykonywać loty do 31.12.2021 roku. Do końca tego roku musisz zrobić konwersję uprawnień, jeśli tego nie...

read more

Klauzula informacyjna

SIMITU Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie /10-044/ przy ul. Niepodległości 57/9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000529224, NIP: 7393870841, REGON: 360000202, określana dalej, jako Administrator informuje, że jako administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane, które zostały Administratorowi przekazane dobrowolnie, a także może przetwarzać Pani/Pana/Państwa...

read more