Klauzula informacyjna

SIMITU Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie /10-044/ przy ul. Niepodległości 57/9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000529224, NIP: 7393870841, REGON: 360000202, określana dalej, jako Administrator informuje, że jako administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane, które zostały Administratorowi przekazane dobrowolnie, a także może przetwarzać Pani/Pana/Państwa...

read more